VRIJZINNIG CENTRUM ZOMERLICHT vzw
WELDADIGHEIDSTRAAT 30
9930 ZOMERGEM
Welkom op de website van het Vrijzinnig Centrum Zomerlicht Zomergem vzw. Het enige vrijzinnig centrum in het Meetjesland.

Het Vrijzinnig Centrum Zomerlicht is opgericht in het kader van de dienstverlening der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België volgens de wet dd. 21/06/2002. (BS 22/10/02) en is een gelijkaardige organisatie als de religieuze gemeenschappen, hier wel voor personen met een niet-confessionele levensbeschouwing.
Hebt u vragen over "Vrijzinnigheid" of over "Zomerlicht" neem dan contact op met één van de bestuursleden.
AGENDA
BESTUUR
FOTO'S
VRIJZINNIG
LINKS
HOME
HOME
BESTUUR
VRIJZINNIG
ZONDAG 18 FEBRUARI VRIJZINNIG APERITIEF
WELKOM VAN 10.30 U TOT 13.30 U

VRIJDAG 23 FEBRUARI KWIS ZOMERLICHT
OPGELET ER IS NOG PLAATS VOOR één PLOEG
Details kwis via agenda februari.


CHAMPAGNEWEEKEND 27 EN 28 OKTOBER 2018
WEBSITE AANGEPAST OP 21 februari 2018

ACTIVITEITEN ZIE OOK AGENDA VOOR MEER DETAIL

ELKE DERDE ZONDAG VAN DE MAAND VRIJZINNIG APERITIEF VAN 11.00U TOT 13.30U.