VRIJZINNIG CENTRUM ZOMERLICHT vzw
WELDADIGHEIDSTRAAT 30
9930 ZOMERGEM
Welkom op de website van het Vrijzinnig Centrum Zomerlicht Zomergem vzw.
Het Vrijzinnig Centrum Zomerlicht is opgericht in het kader van de dienstverlening der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België volgens de wet dd. 21/06/2002. (BS 22/10/02) en is een gelijkaardige organisatie als de religieuze gemeenschappen, hier wel voor personen met een niet-confessionele levensbeschouwing.
Hebt u vragen neem dan contact op met één van de bestuursleden.
AGENDA
BESTUUR
FOTO'S
VRIJZINNIG
LINKS
HOME
HOME
AGENDA
BESTUUR
VRIJZINNIG
ELKE DERDE ZONDAG VAN DE MAAND VRIJZINNIG APERITIEF VAN 11.00U TOT 13.30U. --- ELKE TWEEDE VRIJDAG VAN DE MAAND BORDSPEL-, PRAAT- EN BORRELAVOND VANAF 19.30U.